Sprinkle Boy

Sprinkle Boy. Hlađenje nakon ekspanzije osnova je koncepta kružnih procesa. Pincip je primijenjen kod prvog Newcomenovog parnog stroja.
U idealnom slučaju cilindar treba napuniti parom da se podigne klip, a zatim želimo da para nestane stvarajući vakuum uslijed čega se klip povlači prema dolje.
Newcomen je u svom izvornom stroju to učinio prskanjem hladne vode u cilindar, za što je bio zadužen momak, tzv. "Sprinkle boy", hlađenjem pare i stvaranjem djelomičnog vakuuma - tlak zraka gura klip prema dolje. Problem s ovim je bio što su se u svakom ciklusu hladile stijenke cilindra, pa se svježa vruća para za sljedeći takt odmah kondenzirala i tek nakon što su se stijenke zagrijale iznad vrelišta, para je mogla pokrenuti dizanje klipa.
Watt je uvidio da se para može odvesti iz cilindra spajanjem na zasebni prazni spremnik. Nakon što para ispuni taj spremnik (kondenzor), ventil se zatvori i rasprši hladna voda, kondenzirajući paru i stvarajući vakuum spreman za sljedeći takt. Povremeno je trebalo isprazniti vodu od kondenzirane pare. Na taj način održava se cilindar vrućim, a kondenzor hladnim da se ne troši energija i u konačnici gorivo.

Sprinkle boy