Centrifugalna sisaljka

Slamnata sisaljka
U kurikulum fizike za O.Š. stoji "Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda" koja kaže:
Izvođenje pokusa treba služiti poticanju intelektualne aktivnosti, razvoju eksperimentalnih vještina uz što veću samostalnost pretpostavljanja, opažanja, opisa, zaključaka i analize rezultata.
Evo jednostavnog pkusa po toj preporuci.
Naravno ne treba od učenika 7. razreda očekivati da objasni zašto se voda uspinje ako vrtimo koso postavljene cijevi ili da objasni vezu između brzine vrtnje i kuta nagiba cijevii.

Centrifuga