Centripetalna sila

Izučavanje kružnoga gibanja
Ne znam je li kružno gibanje u gradivu za O.Š. ali može biti poučno. Jednostavnim priborom može se pokazati gibanje tijela nakon prestanka djelovanja sile koja je do tada tijelu mijenjala brzinu (po smjeru) i prelazak u jednoliko gibanje po pravcu.

Centripetalna sila