Titranje opne i primjena mobitela u nastavi

Chladnijeve figure izvorno se postižu pobudom na titranje krutih limenih (ili staklenih) ploča učvršćenih u jednoj točci i posutih pijeskom. Pobuda struganjem violinskog gudala po rubu ploče proizvodila je određeni ton uslijed kojeg se pijesak rasporedio u tzv. čvorne crte koje pokazuju gdje je ploča mirna. Danas možemo učenicima ponuditi kao projektni zadatak da istražuju te figure na elastičnoj opni koju će pobuditi zvukom iz mobitela.

chladnijeve figure