nazad na udžbenik

SADRŽAJ

     

1. ORGANSKI KEMIJSKI SPOJEVI

5

1.1. Podjela organskih spojeva

.. 5

1.2. Određivanje formule spoja

.. 6

2. MEHANIZAM KEMIJSKE REAKCIJE

. 10

2.1. Fotokemijska reakcija: H2 + Cl2 → 2 HCl

. 10

2.2. Katalitičko hidrogeniranje etena

.. 12

2.3. Adicija halogenovodika na alkene

. 14

2.4. Reakcija supstitucije

. 16

2.5. Nukleofilna supstitucija - SN2 mehanizam

... 17

2.6. Nukleofilna supstitucija - SN1 mehanizam

... 17

2.7. Reakcije eliminacije

. 18

3. ORGANSKI SPOJEVI S KISIKOM

... 20

3.1. Alkoholi

20

3.1.1. Primjena nekih alkohola
. 21

3.1.2. Svojstva alkohola
. 22

3.2. Fenoli

25

3.3. Eteri

27

3.4. Aldehidi i ketoni

28

3.5. Karboksilne kiseline

. 31

3.5.1. Optička aktivnost
. 32

3.5.2. Enantiomeri
33

3.5.3. Apsolutna konfiguracija
. 35

3.6. Esteri

36

3.6.1. Masti i ulja
. 38

3.6.2. Soli viših masnih kiselina - sapuni i detergenti
39

3.6.3. Voskovi
42

3.7. Lipidi

43

3.7.1. Fosfolipidi
43

3.7.2. Steroidi 44

4. UGLJIKOHIDRATI

46

4.1. Monosaharidi

46

4.2. Disaharidi

49

4.3. Polisaharidi

50

5. EKVIVALENTI I DOSEG REAKCIJE

. 54

6. KINETIKA KEMIJSKIH REAKCIJA

.. 60

6.1. Kako se mjeri napredovanje kemijske reakcije

. 60

6.2. Brzina kemijske reakcije

. 61

6.3. Red reakcije

. 64

6.3.1. Radioaktivni raspad – reakcija prvoga reda
. 64

6.3.2. Reakcije drugoga reda
. 65

6.4. Čimbenici koji utječu na brzinu reakcije

. 66

6.4.1. Teorija sudara
. 66

6.4.2. Koncentracija reaktanata
. 67

6.4.3. Temperatura
. 67

6.4.4. Svjetlost
. 68

6.4.5. Katalizatori i inhibitori
69

7. ZAKON O DJELOVANJU MASA

.. 71

7.1. Konstanta ravnoteže

. 71

7.2. Ravnoteža u vodenim otopinama

. 76

7.2.1. Autoionizacija vode
. 77

7.2.2. pH, pOH i pKw
. 78

7.2.3. Disocijacija kiselina i baza
. 80

7.2.4. Indikatori kiselina i baza
. 84

7.2.5. Hidroliza soli
85

7.2.6. Volumetrijske metode određivanja množina kiselina i baza
. 87

7.2.7. Puferske otopine
. 89

7.2.8. Produkt topljivosti
92

8. ELEKTROKEMIJA

.. 96

8.1. Vodiči električne struje

. 96

8.2. Elektroliza

.. 98

8.2.1. Faradayevi zakoni elektrolize
. 99

8.2.2. Elektroliza vode
. 102

8.2.3. Putovanje iona
. 104

8.2.4. Elektroliza taline natrijeva klorida
. 104

8.2.5. Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
. 105

8.2.6. Anodna oksidacija aluminija
. 106

8.3. Primarni galvanski članci ili baterije

. 108

8.3.1. Daniellov članak
. 109

8.3.2. Lechlanchéov članak
. 110

8.3.3. Alkalne baterije
. 111

8.3.4. Dugmaste Li – MnO2 baterije
. 111

8.4. Sekundarni galvanski članci ili akumulatori

112

8.4.1. Olovni akumulator
. 112

8.4.2. Nikal-metalhidrid (Ni-MH) baterije
. 113

8.4.3. Litij-ionske baterije. 115

8.5. Elektrodni potencijali

116

8.5.1. Standardna vodikova elektroda
. 117

8.5.2. Elektrokemijski niz
. 119

8.5.3. Nernstova jednadžba
. 120

8.5.4. Korozija i zaštita željeza od korozije
. 122

8.5.5. Katodna zaštita
. 125

Pogovor


<<< Udžbenik