Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko pravocrtno gibanje. Edutorij e-skole navodi u poglavlju o "Jednolikom pravocrtnom gibanju" (Fizika 1 / 2. Gibanja / 2.3 Jednoliko pravocrtno gibanje) odlomak za Pokus kojim se takvo gibanje ilustrira (ili dokazuje). Predlaže se gibanje kuglice koja tone u viskoznoj tekućini pri čemu se gravitacijska sila i otpor tekućine izjednače. Kako je u tom slučaju zbroj sila jednak nuli kuglica se prema I. Njutnovom zakonu giba bez promjene brzine, tj jednoliko pravocrtno. Uređaj s kuglicom u glicerinu pokazao se dobar za danu svrhu.
Kao viskozna tekućina može se uzeti glicerin (glicerol), jestivo ulje, tekući sapun, voda.
Kuglica može biti čelična, a mogu se koristiti i željezni predmeti (npr. ključ).

Zašto je važno da učenici razumiju gibanje u kojem se brzina ne mijenja ni po iznosu ni po smjeru? I kako postižemo takvo gibanje? Pa postižemo ga ukidanjem svih sila koje djeluju na tijelo. Dakle jednoliko pravocrtno gibanje kako ga opisuje I Newtonov aksiom. Uvodimo ga kao opreku gibanju u kojem se isti putovi prelaze u različitim vremenima, što je opet posljedica djelovanja sile koja mijenja brzinu, odnosno gibanje opisano II Newtonovim aksiomom. Ili sila djeluje ili ne djeluje.
Dvije su stvari važne kod jednolikog pravocrtnog gibanja:

zato uzimamo etalon kojim učenicima pokazujemo da su oznake na cijevi jednako razmaknute i uzimamo metronom koji otkucava jednaka razdoblja (vremenske intervale).
Kada se svi složimo da su putovi i razdoblja jednaki puštamo kuglicu da tone u viskoznom mediju kako bi postigli poništavanje svih sila.

Autori poglavlja u edutoriju predlažu snimanje gibanja kamerom i analizu tog video snimka u programu "Tracker". Međutim koncept jednolikog pravocrtnog gibanja usvaja se izvođenjem pokusa.
Umjesto mehaničkog metronoma poslužit će aplikacija na mobitelu: Aplikacija "Natural metronome"
Sličan pokus ali s gibanjem mjehurića zraka u cijevi ispunjenoj vodom izveli su na fakultetu u Rijeci:
Gibanje mjehurića

chladnijeve figure