Gumomet

Gumomet
Učinkovit način usvajanja pojmova potencijalne i kinetičke energije. Mjerenje udaljenosti i bilježenje podataka dobra je praksa uvođenja znanstvene metode.

Pitanja:
"Ovisi li udaljenost na koju gumica odleti o tome koliko je rastegnemo?"

Brzo ćeš otkriti da će veće rastezanje gumice uzrokovati veći domet.
Tu ćeš naučiti da treba biti precizan u mjerenju.
Također ćeš razumjeti pojmove potencijalne i kinetičke energije.
Jačim rastezanjem gumice povećava se elastična potencijalna energija. Ona se pretvara u kinetičku energiju kada se gumica odapne. Malo energije će uvijek biti izgubljeno zbog trenja, ali uočit ćeš da više potencijalne energije znači više kinetičke energije i veći domet.
Kao početni uvjet možeš postaviti da gumicu rastegneš 10 cm; 15 cm; 20 cm i 25 cm.

Koeficijent trenja