Riješeni ispiti iz fizike na državnoj maturi

ispiti

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) ima na svojim web-stranicama dostupne sve prošle ispite iz fizike kao izbornog predmeta na državnoj maturi. Uz ispite je i ključ s rješenjima. Taj ključ međutim sadrži:
- za zadatke tzv. "višestrukog izbora" (A., B., C., D.) samo slovo točnog odgovora, a
- za zadatke tzv. "produženoga odgovora" samo formule za izračunavanje rješenja i konačnu vrijednost rješenja.

Prirodopolis donosi potpunija objašnjenja i gradivo koje treba poznavati da se dođe do rješnja. Rješenja su dopunjena i s više slikovnih prikaza za lakše usvajanje gradiva. Učenik može izabrati ispit iz pojedine godine (ljetni ili jesenski rok) ili učiti po zadacima svih ispita razvrstanih u osam tematskih cjelina:
mehanika 1; mehanika 2; toplina; elektricitet; elektromagnetizam; titranja i valovi; optika; moderna fizika.

Tematski zadaci po cjelinama Ispiti po godinama

Ove pripreme za učenike koji izaberu fiziku kao izborni predmet na maturi organizirale su Dubrovačke knjižnice za učenike dubrovačkih srednjih škola (a i šire).
Autor koncepta je ravnateljica Dubrovačkih knjižnica prof. Jelena Bogdanović, a pripreme su financirane uz podršku Zaklade Caboga Stiftung.