englishTeslino bakreno jaje

Uspravljanje jajeta u vrtnji
Na Svjetskom sajmu u Chicagu, 1. svibnja 1893. godine, povodom 400. godišnjice Kolumbovog otkrića Amerike Tesla je na duhovit način demonstrirao okretno magnetsko polje. Povezao je bakreno jaje i prigodnu legendu o Kolumbovom jajetu. Jaje se na plitkoj drvenoj zdjeli počinje okretati kao rotor indukcijskog elektromotora. Uslijed vrtložnih struja u bakru taj jajoliki rotor prati okretno magnetsko polje dviju faza okolnih zavojnica i tijekom vrtnje uspravi se na tjeme. Međutim, do uspravljanja ne dolazi uslijed ikakvog elektromagnetskog utjecaja. Jaje se uspravlja pod djelovanjem mehaničkih sila kakve inače djeluju na zvrkove. Osnovni mehanizam može se objasniti silom trenja između jajeta i podloge. Ako te sile trenja nema, ili ako se jaje kotrlja bez klizanja, taj bi se elipsoid nastavio slobodno okretati bez uspravljanja.
Teslino okretno magnetsko polje pri tome je samo pogon za vrtnju bakrenog rotora, a za uspravljanje mu je poslužila poznata pojava koja se očituje i kada se kokošje jaje na ravnoj podlozi uspravi tijekom dovoljno brze vrtnje. Vidio je to još u djetinjstvu kada se ručno pokrenutom vrtnjom utvrđivalo je li jaje kuhano ili sirovo. Kuhana bi se u vrtnji uspravila, a sirova usporavala. Sirovo jaje neće se uspraviti, jednostavno zato što se kutna brzina koju ima ljuska mora prenijeti na tekuću unutrašnjost sirovog jajeta. Pri tome se većina početne kinetičke energije rasipa i preostala energija nije dovoljna za uspostavljanje žiroskopske ravnoteže.

Teslino jaje

(Video: "Spinning Egg", Ishikawa Minami Lab - Osaka University)Podroban opis izrade modela-replike Teslinog Kolumbovog jajeta koji je dizajnirao je i izradio Zvonimir Rudomino može se naći na web-stranici tvrtke "RT17 d.o.o." TESLA’S EGG OF COLUMBUS REPLICA.