Analogija za II zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike
Načelo rada toplinskog stroja može se iskazati na slijedeći način: "Toplina iz toplog spremnika (npr. parnog kotla) prelazi u hladni spremnik i na tom putu jedan dio pretvara se u mehaničku energiju."
Sa stanovišta iskorištenja najbolje bi bilo smanjiti toplinu koja ide u hladni spremnik na nulu, tako da se sva toplina pretvori u mehaničku energiju. Ali to nije moguće.
Da bi učenici to razumjeli fizičar George Gamov opisao je analogni problem koji na prvi pogled kao da nema ničeg zajedničkog s toplinom i toplinskim strojevima:

Korisnost toplinskog stroja