Lenzovo pravilo

Učenik vidi ono što vidi, a ne ono što bi mi htjeli da vidi.
Lenzovo pravilo kaže da je smjer induciranoga napona i njime pokrenute struje u petlji kroz koju se mijenja magnetski tok uvijek takav da poništava promjenu magnetskoga toka kojim je napon induciran, to jest magnetski tok inducirane struje uvijek je suprotan izvornomu magnetskom toku. Ali pokusi koje učenik vidi pokazuju MEHANIČKE učinke. Učenik ne vidi napon nego pomak zavoja (jednog kao prsten ili više kao zavojnica). Koja sila pomiče prsten kroz koji guramo ili povlačimo magnet? Što opisuje predznak minus (-) u formuli za inducirani napon? Učenik bi u Lenzovom pravilu trebao "vidjeti" poruku da je za PROIZVODNJU STRUJE POTREBNO IZVRŠITI RAD.

Centrifuga