Reakcija mlaza

Reakcija mlaza - sila i protusila
Zakon očuvanja količine gibanja za dva fizikalna tijela mase m1 i m2 koja međusobno djeluju jedno na drugo i kojima su početne brzine v1 i v2, a brzine nakon međudjelovanja v'1 i v'2 glasi:
m1v1 + m2v2 = m1v'1 + m2v'2
Odnosno, **ukupna količina gibanja se ne mijenja. Kolika je bila prije međudjelovanja tolika ostaje i poslije međudjelovanja. Jednostavni pokusi mogu pomoći u pojašnjavanju ovog načela, kojim se za propulziju služi i sipa ili lignja (Propulzija lignje).

Reakcija mlaza