Mnemotehnika

Mnemotehnika. Je li dobro upućivati učenike da pamte formule pomoću mnemotehničkih dosjetki? U edutoriju e-skole navode dosta detaljnu uputu za pamćenje formule Ohmovog zakona pomoću "magičnog" trokuta (vidi u komentaru). Ranije smo spominjali da se F=ma pamti kao "Fićo je mali auto". Krije li se iza mnemotehnike svojevrsna linija manjeg otpora da se ovisnosti pamte bez razumijevanja.
Ovdje je jedno takvo pomagalo za promjene stanja plina:
Tlak, volumen i temperatura su parametri koji opisuju stanje plina. Tri pojave kod idealnog plina uče se tako da pamtimo koji parametar je konstantan, tj. ne mijenja se, pa onda gledamo međuovisnost ostala dva. Jednostavno mnemotehničko pomagalo sastoji se od štapića za sladoled ili špatule za pregled grla s napisanim simbolima p-V-T.
Kažiprstom pritisnemo štapić na mjestu simbola konstantnog parametra i oko te točke zakrećemo štapić, pri tome se ostala dva parametra pomiču obrnuto razmjerno kod p·V= const. (ako p raste, V pada i obrnuto) ili razmjerno u slučaju V/T= const. (ako raste T, raste i V) i p/T= const. (ako raste T, raste i V).

chladnijeve figure