Zašto se naboj skuplja na šiljku?

Površinska gustoća naboja obrnuto je razmjerna polumjeru
Često sam od učenika (a i nastavnika) čuo tvrdnju da se električni naboji skupljaju na šiljku "zato jer je tamo najjače električno polje". Ta izjava zamjenjuje uzrok i posljedicu. Naime na šiljku je najjače električno polje baš zato što je tamo koncentracija naboja najveća. A zašto se naboji baš tamo nakupljaju? Očito je iz nekog razloga tamo njihova potencijalna energija najmanja. Tj. ta raspodjela na vodiču je energetski najpovoljnija.

Naboj na šiljku