Brzina padobranca

Kako se mijenja brzina padobranca
Dok sam radio u srednjoj školi ovaj poster o brzini padobranca bio je učenicima zanimljiv. Otkrivao je poneke miskoncepcije o tome kako se mijenja brzina tijekom pada prije otvaranja padobrana, a posebno kako samo otvaranje mijenja brzinu pada.

Skok s padobranom