Predavanja s pokusima

Demonstracijski pokusi kao osnova predavanja

Predavanja za nastavnike

Županijska stručna vijeća (ŽSV) učitelja i nastavnika fizike okupljaju sve više mladih nastavnika entuzijasta koji žele usavršiti vještine izvođenja pokusa u nastavi fizike. U školskim kabinetima se nalazi dosta učila kojima nedostaju upute za rukovanje, metodičke upute itd. Predavanja za nastavnike mogu takvim zainteresiranim nastavnicima pružiti nove uzore izvođenja pokusa i metodičke upute koje obogaćuju nastavu.

Predavanja za učenike

Za uspjeh poučavanja nije dovoljno samo poznavanje sadržaja i dobra volja onog tko poučava, kao ni njegova čvrsta namjera da taj svoj zadatak što bolje obavi. Uspješno poučavanje zahtijeva više od toga, jer nastava nije isto što i predavanje. Nastava je nešto drugo. Ona je prije svega svojevrsnim namjerama prilagođena interpretacija sadržaja. Nastava se, dakle, ne može zadovoljiti pukim govorom o temi, "predavanjem", nego zahtijeva svojevrsnu strategiju rada kojoj je cilj dovesti učenika u situaciju otkrivanja novih spoznaja o sebi i svijetu.

Predstave za predškolce

Za djecu predškolske dobi i učenike nižih razreda osnovne škole (od I. do IV.) predstave s pokusima ostaju duboko u sjećanju. Iako lišene podrobnijih tumačenja, takve predstave ostavljaju utiske koji se u kasnijem školovanju pokazuju kao dobar temelj za razumijevanje prirodoslovlja. Privlačnost efektnih pokusa također stvara klicu zanimanja za prirodne predmete u nastavku školovanja. A urođena znatiželja male djece otvara put komunikacije koji odgajateljima olakšava svakodnevno poučavanje predškolske djece.

Predavanja za javnost

Razumijevanje prirodoslovlja ne počinje od prirodnih zakona nego od pitanja. Ishodište učenja nije u dovršenosti teorema nego u upitnosti i znatiželji. Predavanje koje polazi od dovršenog i gotovog u stvari daje odgovore na ono što nitko od prisutnih nije pitao. Stoga je prvi korak otkrivanje pitanja. U svijesti slušatelja predavanja ta pobuda na mišljenje je pretpostavka traganja za odgovorom. Jer ništa se ne može "protumačiti" onome koga ne zanima predmet tumačenja.

Hit Counter