RezonancijaRezonancija je pojava utitravanja nekog oscilatora pomoću pobudne sile kada frekvencija te sile upravo odgovara vlastitoj frekvenciji oscilatora. Komentira se pucanje mosta Taccoma u Americi (Filmski snimak u boji možete vidjeti na YouTube). TV-emisija iz ožujka 2003. godine. Voditeljica Uršula Tolj. Gost Hrvoje Mesić