Zračenje crnog tijela

Zračenje crnog tijela i crna rupa

Koeficijent trenja