Snaga električne struje

Rad i snaga električne struje
Pokusi pokazuju da se snaga električne struje računa po dvije različite formule ovisno o tome jesu li otpori (trošila) u paralelnom ili serijskom spoju.

Snaga električne struje