Atmosferski tlak

Vaganje atmosfere
Iako se čini da zrak nema težinu, on je zapravo prilično težak - svaki kubični metar na razini mora ima masu od oko 1 kg. Atmosfera se uzdiže mnogo kilometara uvis što daje doista značajnu težinu koju mora poduprijeti zrak najbliži tlu. Budući da je zrak vrlo stlačiv, to znači da je sav zrak oko nas komprimiran zrakom iznad njega.

Centrifuga