vaganje zraka

Mali pokus za projektnu nastavu u O.Š.
Jednostavnim priborom može se pokazati da zrak ima težinu.

Centripetalna sila