Vodenica

Protiv struje
Moguće je izraditi čamac koji će energiju vodenog toka koristiti za gibanje protiv struje. Treba raspraviti kako gibanje tog čamca ovisi o omjeru polumjera kalema za konac i polumjera kola s lopaticama. Ima li taj omjer ograničenja? Koliko energije vode najviše može čamac iskoristiti? Možda prije treba steći iskustvo s izradom običnog vodeničnog kola. Opis izrade je u stripu. Ima li ovakvo korištenje vodenog toka kakve sličnosti s problemom dovođenja vode na brijeg koji nam je opisao George Gamov kao ilustraciju 2. zakona termodinamike?

Vodenica