nazad na udžbenik

SADRŽAJ

1. ATOMSKA JEZGRA

. 6

1.1. Izotopi i izobari

6

1.2. Radioaktivnost

. 7

1.2.1. Zakon radioaktivnog raspada
. 7

2. ELEKTRONSKI OMOTAČ ATOMA

. 9

2.1. Apsorpcija i emisija elektromagnetskog zračenja

. 9

2.2. Emisijski spektar vodika

. 11

2.3. Kvanti energije

. 12

2.4. Bohrov model vodikova atoma

. 12

2.5. Bohr-Sommerfeldov model atoma

. 15

2.6. Kvantno-mehanički model atoma

. 16

2.7. Elektronska konfiguracija

. 17

2.8. Raspodjela gustoće vjerojatnosti nalaženja elektrona

. 19

2.8.1. Elektronski oblak 1s-orbitale
. 19

2.8.2. Elektronski oblaci p-orbitala
. 21

3. KEMIJSKA VEZA

. 21

3.1. Ionska veza

. 21

3.2. Kovalentna veza - metoda valentine veze

. 22

3.2.1. s-veza
. 23

3.2.2. p-veza
. 23

3.2.3. Hibridizacija
. 24

3.3. Kovalentna veza – VSEPR-teorija

. 25

3.3.1. Odstupanje od pravila okteta
. 27

3.4. Kompleksni ili koordinacijski spojevi

29

3.4.1. Kompleksni spojevi u prirodi
31

3.4.2. Zašto su soli prijelaznih metala obojene?
. 32

3.4.3. Magnetska svojstva kompleksnih spojeva
. 33

3.5. Kovalentna veza - metoda molekulskih orbitala

. 34

3.5.1. Molekula vodika
. 34

3.6. Teorija vrpci

37

3.6.1. Izolatori i poluvodiči
38

3.6.2. Dopiranje poluvodiča
. 39

3.6.3. p-n prijelaz
. 40

3.6.4. Silicijske ispravljačke diode
. 41

3.6.5. Svjetleće diode i solarne ćelije
. 41

4. ORGANSKI SPOJEVI S DUŠIKOM

.. 42

4.1. Amini i amidi

43

4.1.1. Alkaloidi
45

4.1.2. Vitamini
46

4.1.3. Antibiotici
47

5. AMINOKISELINE I PROTEINI

48

5.1. Aminokiseline

. 48

5.2. Peptidi

49

5.3. Proteini

50

5.3.1. Hemoglobin
. 54

5.3.2. Enzimi
56

6. NUKLEINSKE KISELINE

. 57

6.1. Primarna struktura RNA i DNA

. 58

6.2. Sekundarna struktura DNA

. 59

7. SINTETIČKI POLIMERI

62

7.1. Struktura i svojstva polimera

. 62

7.2. Adicijski polimeri

65

7.3. Polikondenzacijski polimeri

66

7.4. Polisiloksani

68

8. ALOTROPSKE MODIFIKACIJE UGLJIKA

. 70

9. EKSPLOZIVI

74

10. ČOVJEK PROTIV PRIRODE

. 76

10.1. Klimatske promjene

. 78

10.1.1. Apsorpcija IR-zračenja stakleničkim plinovima. 82

10.2. Ozonska rupa

. 84

10.3. Zadaci i teme za vlastite aktivnosti i samoobrazovanje

. 87

10.3.1. Pluća Zemlje
. 88

10.3.2. Voda
. 89

10.3.3. Plastika
. 90

10.3.4. Nafta
. 91

10.3.5. Ugljen
. 92

10.3.6. Pesticidi, herbicidi, insekticidi, fungicidi, aditivi, konzervansi, ... 94

10.3.7. Rudarenje
. 97

10.3.8. Svjetlosno onečišćenje
. 98

10.3.9. Ratovi
100

10.3.10. Svemir
101

10.3.11. Aktivnosti za spas planete
. 103

 


<<< Udžbenik