nazad na udžbenik

SADRŽAJ

 

Predgovor

3

1. Uvod

. 8

1.1. Litosfera

. 9

1.2. Minerali

9

2. Kristalografija

. 11

3. Morfološke karakteristike kristala

. 15

3.1. Simetrijski elementi kristala

. 17

3.2. Sedam kristalnih sustava

. 21

3.3. Označavanje ploha na kristalu

. 22

3.4. Millerovi indeksi kristalnih ploha

. 23

3.5. Kristalne forme

. 24

3.6. Kristalni razredi ili kristalne klase

. 26

4. Unutarnja građa kristala

. 26

4.1. Kristalna rešetka

. 27

4.2. Bravaisove prostorne rešetke

. 30

4.3. Prostorne grupe simetrije

. 31

4.4. Slagaline kuglica jednake veličine

. 33

4.4.1. Primitivna (jednostavna) kubna rešetka
. 34

4.4.2. Prostorno centrirana kubna rešetka
. 36

4.4.3. Plošno centrirana kubna rešetka
. 38

4.4.4. Heksagonska gusta slagalina
. 45

4.4.5. Defekti u kristalima
. 47

4.4.6. Fazne pretvorbe
. 51

5. X-zrake

. 53

5.1. Otkriće i svojstva X-zraka

. 55

5.2. Difrakcija rendgenskih zraka

. 61

5.3. Kristalna rešetka i mrežne ravnine

. 64

5.4. Braggov zakon

. 65

5.4.1. Braggov difraktometar
67

5.4.2. Struktura natrijeva klorida
. 68

5.4.3. Valna duljina rendgenskih zraka
. 70

5.5. Svojstva rendgenskih zraka

. 71

5.5.1. Moseleyev zakon
. 74

5.5.2. Izvori rendgenskih zraka
. 75

6. Rendgenska strukturna analiza

. 76

6.1. Intenzitet difrakcijskih maksimuma

. 77

6.2. Eksperimentalni podaci

85

6.3. Raspodjela elektronske gustoće

. 87

7. Debye-Scherrer-Hull-ova metoda

. 89

7.1. Identifikacija kemijskog spoja

. 94

7.2. Indiciranje difrakcijskih slika

. 97

7.2.1. Stroncijev titanat
97

7.2.2. Kalijev bromid
. 100

7.2.3. Litij
101

7.2.4. ThNi2Si2
102

8. Baze podataka

. 106

8.1. Kemija

. 107

8.2. Mineralogija

. 109

8.3. Molekulska biologija

. 112

9. Kristalografija je važna. 113

Preporučena literatura za daljnje čitanje i učenje:

120

Zahvala

. 120

Pogovor

121

 <<< Udžbenik